Vilkku -lehtiä vuosien takaa

International Chauffeur Club Helsinki ry, ICCH, on rekisteröity yhdistys jonka jäsenet toimivat jokapäiväisessä työssään yritysten johtajiston, julkishallinnon tai diplomaattikunnan autonkuljettajana.

Yhdistys perustettiin Helsingissä Olof Holmströmin ja 30 muun perustajajäsenen pitämässä kokouksessa helmikuun 16. päivänä 1964. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki, toiminta on valtakunnallista. Yhdistys vietti 50-vuotisjuhliaan 15.2.2014.
Toiminnan tarkoituksena on edistää jäsenistön ja yhteistyö-kumppaneiden yhteistoimintaa, kehittää jäsenistön amma-tillista osaamista ja tukea jäsenten aktiivisuutta ammatilli-sissa, yhteiskunnallisissa ja kansainvälisissä toimissa.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Yhdistys järjestää jäsenistölle kokous-, koulutus-, tutustumis- ja liikuntatapahtumia sekä harjoittaa julkaisu-toimintaa, viiden vuoden välein ilmestyvän Vilkku-lehden muodossa.


Yhdistys on perinteisiin on kuulunut vuodesta 1966 alkaen Kauniala-ajo. Jäsenistölle tämä tapahtuma on ollut kunnia-asia jolla on haluttu muistaa Kaunialan Sotavammasairaalan sotainvalideja yhteiskunnalle tekemästään uhrauksesta. Viimeisin ajo järjestettiin 7.9.2013 Santahaminaan.


Jäsentiedote lähetetään jäsenille ja yhteistyökumppaneille. Jäseneksi haetaan kirjallisella jäsenhaku-lomakkeella joka löytyy sivuiltamme. Hallitus hyväksyy tai hylkää jäsenhakemukset. Jäsenmaksu on vuosikokouksen päätöksen mukaan 35 euroa. Yhdistykseen voi kuulua myös kannatusjäseniä. Yhdistyksellä on vilkasta eläkeläistoimintaa. ICCH:n Senjorit toimivat aktiivisesti järjestäen omia tapahtumia yhteisten lisäksi pitkin vuotta.


Lisätietoja saa hallituksen jäseniltä.